Ingen øvre kjøpsgrense

Mange kredittkort har en grense for hvor mye man kan handle. Det gjelder ikke Eurocard.

Vi har ingen grense for hvor mye og hvor ofte du kan bruke kortet ditt*.  Det betyr at du alltid kan betale. Det betyr selvsagt også at du må kunne betale fakturaen din til forfall.

Skulle du derimot ha behov for litt ekstra fleksibilitet i økonomien, kan du alltid velge å delbetale din faktura, det vil si - dele opp betalingen over flere måneder. 

Å ha en kredittreserve for å kunne delbetale din faktura påvirker ikke bruken av kortet ditt. Kredittreserven er kun en grense for hvor stor del av fakturaen du kan delbetale.

For å kunne søke om kredittreserve forutsettes det at du har kort med personlig betalingsansvar.

Les mer om delbetaling

Les mer om kostnadene som gjelder for ditt kort, og se et regneeksempel på når du velger å delbetale.

Pris og vilkår privatkortPris og vilkår firmakort

*Gjelder ikke dersom du har Eurocard Corporate Purchase. Dersom du har et firmakort, bør du dessuten avstemme din reisepolicy med arbeidsgiver.