Morsommere å gjøre hole-in-one

Slår du hole-in-one på golfbanen, er det på sin plass med en feiring. Eurocard dekker festen din med inntil kr 5000. Feiringen må finne sted samme dag og på den golfbanen/klubbhuset hvor hole-in-one ble oppnådd.

Forsikringen gjelder for hole-in-one når du spiller minst 9 hull med godkjent markør på hjemmebane, ved deltagelse i golfturneringer, eller annen bane der greenfee betales med Eurocard Platinum og Eurocard Corporate Platinum.

Nedenfor ser du et utdrag av forsikringsvilkårene. For fullstendig oversikt, se forsikringsvilkårene. Hvis ingenting oppgis, gjelder erstatning mot framvisning av kvittering. 

  • Greenfee skal ha blitt betalt med platinumkort. Kvittering må kunne forevises.
  • Ved spill på hjemmebane skal kopi av medlemsbevis kunne forevises.
  • Forsikringen gir deg dekning på inntil kr 5 000.
  • Banen skal være tilsluttet Norges Golfforbund eller tilsvarende golfforbund i annet land.
  • Markøren, sekretæren eller hjemmeklubbens sekretariat skal signere scorekortet.
  • Forsikringen har ingen egenandel. 

Ved oppstått skade kontakt:
Codan Forsikring NUF
Tlf: 67 22 42 22
Kontakt Codan

Forsikringsvilkår (pdf)