Helseforsikring

Sykdom kan ramme oss alle. Når det skjer noe som setter oss ut av spill, kan det være avgjørende for helsen at vi får rask utredning og trygg behandling.

Flere hundre tusen nordmenn står til enhver tid i helsekø, og gjennomsnittlig ventetid er på mer enn 3 måneder. 

 • Unngå helsekø og kom raskt til behandling
 • Få tilgang til medisinsk kompetanse
 • Få tilgang til medisinsk rådgiver 24 timer i døgnet

Forsikringen belastes månedlig på ditt Eurocard, Nedenfor ser du et utdrag av forsikringsvilkårene. For fullstendig oversikt, se forsikringsvilkårene. 

 • Garantert spesialistvurdering innen 10 virkedager.
 • Garantert behandling/operasjon innen 20 virkedager.
 • Vi har samme pris uansett kjønn, alder og livsstil.
 • Vi krever ingen helseerklæring ved innmelding.
 • Rehabilitering etter behandling dersom foreskrevet av legespesialist.
 • Fysikalsk behandling etter henvisning fra legespesialist.
 • Dekket kostnader relatert til behandling, reise og opphold bestilt av Vertikal Helse etter konsultasjon hos fastlege/allmennlege.
 • Oppfølging og bistand av tildelt medisinsk rådgiver – din personlige helseassistent som følger deg før, under og etter behandling.
 • Døgnåpen kontakttelefon for deg som er operert gjennom Vertikal Helse, i fem dager etter operasjon. 
 • Døgnåpen kontakttelefon for deg som har en alvorlig sykdom.
 • Medisinske råd med eller uten forsikringsdekning.
 • Tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt.

Søk om Helseforsikring hos Vertikal Helse 

Søk her

Forsikringsvilkår (pdf)Pris

Mer informasjon

Vertikal Helse
Tlf: 23 01 48 00

Du kan også få helseråd på nettet, logg inn på Vertikal Direkte

Mer informasjon om Vertikal Direkte (pdf)