Eurocard AB fusjonerer med SEB Kort Bank AB den 1. februar 2019

Eurocard er et heleid datterselskap av SEB Kort Bank AB (SEB Kort) og det er besluttet at Eurocard skal fusjonere med SEB Kort. Fusjonen er planlagt gjennomført 1. februar 2019. Når fusjonen er gjennomført, vil din avtalepart og betalingsmottaker være SEB Kort Bank AB, Oslofilialen (org. nr. 982 793 386).

Finansinspektionen i Sverige vil fortsatt være tilsynsmyndighet og SEB Kort Bank AB har tillatelse til å tilby betalingstjenester. Fakturaavsender blir SEB Kort Bank AB gjeldende fra 2. februar 2019. Da dette er en fusjon innen konsernet, endres ikke noe øvrig. Produktet Eurocard vil bestå som før.

Samme kontaktopplysninger som tidligere

Våre kontaktopplysninger er de samme for tidligere, så du kan nå oss på e-post eller telefon dersom du har spørsmål. Våre kontaktopplysninger finner du her.

Hva innebærer dette for dere som firmakunde?

Fakturaavsender blir SEB Kort Bank AB gjeldende fra 2. februar 2019. Bankkontonummeret er det samme som før.

Hva innebærer dette for deg som privatkunde?

Bankkontonummeret vårt er det samme som før, og dersom du har AvtaleGiro eller eFaktura trenger du ikke å endre noe.

Vi følger GDPR

I dag er Eurocard behandlingsansvarlig for personopplysninger, og etter at fusjonen er gjennomført, vil SEB Kort være ansvarlig. Informasjon om hvordan SEB Kort behandler personopplysninger finner dere her.

Dersom du ønsker å si opp avtalen

Dersom du ikke godtar endringene som følge av fusjonen, kan du kostnadsfritt si opp avtalen med oss.