Morsommere å gjøre hole-in-one

Slår du hole-in-one på golfbanen, er det på sin plass med en feiring. Eurocard dekker festen din med inntil kr 5 000. Feiringen må finne sted samme dag og på den golfbanen/klubbhuset hvor hole-in-one ble oppnådd.

Nedenfor ser du et utdrag av forsikringsvilkårene. For fullstendig oversikt, se forsikringsvilkårene. Hvis ingenting oppgis, gjelder erstatning mot framvisning av kvittering.

  • Forsikringen dekker den obligatoriske feiringen med inntil kr 5 000
  • Banen skal være tilsluttet Norges Golfforbund eller tilsvarende golfforbund i ditt hjemland i Norden
  • Markøren, spilleren og hjemmeklubbens sekretariat skal signere scorekortet
  • Forsikringen har ingen egenandel

Ved oppstått skade kontakt:

Codan Forsikring NUF
Tlf: 67 22 42 22
Kontakt Codan

Forsikringsvilkår (pdf)