Eurocard Corporate Purchase

Eurocard Corporate Purchase er et innkjøpskort med forhåndsdefinerte beløpsgrenser og er spesielt utviklet for ansatte som gjør innkjøp på bedriftens vegne, men som ikke reiser eller representerer i stor grad.

Det er ikke lenger mulig å søke om dette kortet, så følgende informasjon gjelder kun for eksisterende kunder.

Priser f.o.m 1. november 2015

Pris per år Pris er basert på antall kort
Øvrige priser
eFaktura kr 0
Fakturagebyr papirfaktura kr 35
Gebyr ved kjøp av varer og tjenester** kr 0
Kontantuttak i minibank*** 4,0 % av beløpet, min. kr 40
Kontantuttak i bank, postkontor/butikk*** 4,0 % av beløpet, min. kr 60
Valutapåslag 1,75 %
Erstatningskort kr 100
>Hastekort kr 100
Kopi av faktura kr 60
Påminnelsegebyr Iht. satser satt av Finansdept.
Forsinkelsesrente >Iht. satser satt av Finansdept.

**Alle belastninger foretatt over skranke i bank eller postkontor regnes som kontantuttak, og et gebyr på 4 % av beløpet må påregnes.

***Her ser du de vanligste kontantuttaksgrensene i Norge og utlandet.

Vilkår – firmaansvar (pdf)


Valutaomregning fra utenlands valuta til norske kroner (NOK)

Ved omregning fra utenlandsk valuta til NOK benyttes den valutakurs som Eurocard mottar fra Mastercard, pluss et valutapåslag. Informasjon om valutapåslag og omregning av valuta fremgår av prislisten og kontovilkårenes punkt 7.

Se din valutakurs