Delbetaling

Takket være muligheten for å delbetale og at kortet ikke har noen øvre kjøpsgrense, kan du gjøre et større kjøp og siden fordele kostnaden over flere måneder.

Å ha en kredittreserve innebærer at du velger en beløpsgrense for hvor mye du skal kunne delbetale, og du bestemmer selv hvor mye av fakturaen du vil betale hver måned (3 %, minimum 300 kr).

Muligheten til å delbetale koster ikke noe ekstra og du betaler bare rente de månedene du velger å ikke betale hele fakturaen. På din faktura fremgår det tydelig hva du minimum må betale, resten kan du utsette til neste måned. 

Hvis du ikke allerede har mulighet for å delbetale din faktura eller vil endre din kredittreserve, kan du enkelt søke om dette via vår app eller ved å logge inn til Mitt Eurocard.*

Om delbetaling

  • Du kan velge kredittreserve på minimum 10 000 kr (maks. 15 % av din årsinntekt).
  • Du velger selv hvor mye du vil betale når fakturaen kommer, minimum 3 % (minimum 300 kr.) av fakturabeløpet så lenge dette er innen din kredittreserve. Du kan selvsagt velge å betale hele fakturaen med en gang.
  • Du betaler bare rente fra den dagen du starter å delbetale fakturaen. Det innebærer at du betaler renter fra den dagen fakturaen forfaller, ikke fra kjøpsdagen.
  • Det er fortsatt ingen øvre kjøpsgrense for hvor mye du kan handle med kortet ditt, selv om du velger å delbetale din faktura.

Søk på Mitt Eurocard og få svar med en gang

Logg inn

Les mer om kostnadene som gjelder for ditt kort, og se et regneeksempel på når du velger å delbetale.

Pris og vilkår privatkortPris og vilkår firmakort

*For å kunne søke om kredittreserve, må du være personlig betalingsansvarlig for din faktura. Dersom du har et firmakort, bør du avstemme med arbeidsgiver før du aktiverer kredittreserve i kortet.