Pris og vilkår

Vilkår

Eurocard Corporate Gold - firmaansvar (pdf)Eurocard Corporate Gold - privat ansvar (pdf)Innkjøpskonto (pdf)

Eurocard Corporate Gold - firmaansvar kr 250/ år
Eurocard Corporate Gold - privat ansvar kr 495/ år
Book now - pay later kr 70/utsatt flytransaksjon
Kontantuttak i minibank* 4,0 % av beløpet, min. kr 40
Kontantuttak i bank, postkontor/butikk* 4,0 % av beløpet, min. kr 60
Påminnelsegebyr Iht. satser satt av Finansdept.
Forsinkelserente Iht. satser satt av Finansdept.
Delbetaling, nominell rente 19,8 %
Delbetaling, effektiv rente** 22,21–24,39 % (24,39 % hvis årspris på kr 495)
Valutapåslag 2 %
Kopi av faktura kr 60
Fakturagebyr papirfaktura kr 35
Gebyr ved kjøp av varer og tjenester*** kr 0
Tilleggstjenester  
Filintegrasjon til reiseregningsystem Etableringskostnad kr 1000
Årlig servicepris kr 5000
Innkjøpskonto – Eurocard Purchasing Account kr 300/år

*Her ser du de vanligste kontantuttaksgrensene i Norge og utlandet.
**Effektiv rente for Eurocard Corporate Gold ved snitt kredittramme på kr 50 000 og med standard Book now – pay later gebyr på kr 70,-: 23,21–24,39 % (24,39 % hvis årsavgift kr 495).
***Alle belastninger foretatt over skranke i bank eller postkontor regnes som kontantuttak, og et gebyr på 4 % av beløpet må påregnes.

Valutaomregning fra utenlandsk valuta til norske kroner (NOK).

Ved omregning fra utenlandsk valuta til NOK benyttes den valutakurs som Eurocard mottar fra MasterCard, pluss et valutapåslag. Informasjon om valutapåslag og omregning av valuta fremgår av prislisten og kontovilkårenes punkt 7.

Se valutakurs