Elektronisk fakturering

Undersøkelser viser at bedrifters interne kostnader for å håndtere én eneste faktura, er mellom 250 og 400 kroner.

Manuelt tar det i snitt ca. én time å håndtere en faktura når det gjelder mottak, attestering, registrering, kontrollering og betalingsforberedelser.

Bedrifter med mange leverandører og manuelle betalingsprosesser trenger store ressurser for å håndtere fakturaer.

Reduser fakturahåndteringen med inntil 90 %

Med elektronisk fakturering minimeres den manuelle jobben betraktelig. Fakturaene kan sendes i de fleste formater slik at de enkelt kan integreres i bedriftens systemer. De kan for eksempel sendes ferdigkontert direkte i bedriftens økonomisystem. På denne måten automatiseres flere steg. 

Eurocard fakturerer bare én gang i måneden, og dermed reduseres antallet fakturaer bedriften må håndtere. Fakturafilene kan sendes i alle standardformat og skreddersys ved behov.

Pris og vilkår

Ja takk, jeg vil gjerne vite mer om elektronisk fakturering

Vennligst kontakt oss så kommer vi tilbake til deg så snart vi kan. Dersom du har spørsmål om kortet ditt, kan du kontakte kundeservice.