Pris og vilkår

Priser f.o.m 5. oktober 2018

Her ser du standardpriser for noen av våre bedriftsløsninger. Har din bedrift behov for flere tjenester eller spesifikke løsninger? Ta gjerne kontakt med oss for rådgiving.

Book now – pay later kr 70/utsatt flytransaksjon
(For beløp over 250 kr)
E-admin  
Abonnement per bruker kr 750 per/år
Administrasjonsmodul per land kr 3 500 per/år
Fleksibel limitering kr 2 400/år
Statistikk kr 2 400/år
Elektronisk fakturering Kontakt oss for mer informasjon.
Fil-integrasjon med reiseregningssystem
Daglige transaksjonsfiler til ditt reiseregningssystem (inkl månedlig matchings-fil, hvis ønsket) kr 3 500 per/år
Dersom bedriften har mer enn 20 kort Kontakt oss for mer informasjon.
Pakkepris transaksjonsfil og Smart receipts
Daglige transaksjonsfiler til ditt reiseregningssystem inkl. Smart receipts 2500 kr per år
Smart receipts 350 kr per kort/år
Utleggshåntering i Eurocard Pro 35 kr per md.
Filer til økonomisystem og/eller avstemming
Månedlig ekskl. avstemmingsfil (erstatter ikke ordinær faktura) kr 1 500
EHF-faktura kr 0
Dersom bedriften har mer enn 20 kort Kontakt oss for mer informasjon.
Eurocard Corporate Gold Se separat prisliste
Eurocard Corporate Platinum Se separat prisliste
Eurocard Corporate Purchase Se separat prisliste
Eurocard Single-Use Account Etter avtale.
Vennligts kontakt oss for mer informasjon.
Global Data Manager Pris er basert på antall kort og brukere.
Kontakt oss for mer informasjon.
Innkjøpskonto – Eurocard Purchasing Account Betalingstid 10 dager: 500 kr/år
Betalingstid 20 dager: 650 kr/år
Reisekonto  
Reisekonto standard kr 950/år
Reisekonto udvidet Årspris etter avtale
Kopi av faktura kr 125
Valutapåslag 2 % (ved omregning av transaksjoner for fakturering i annen valuta enn NOK)
Påminnelseavgift Iht. satser satt av Finansdept.
Forsinkelserente Iht. satser satt av Finansdept.

Vilkår

E-admin (pdf) Innkjøpskonto – Eurocard Purchasing Account (pdf) Reisekonto (pdf) Book Now - Pay Later (pdf) Smart receipts (pdf)

Terms and Conditions

Eurocard Single-Use Account (pdf)Smart receipts (pdf) Book Now - Pay Later (pdf)